De kleine detectieve

Het volgende verhaaltje bestaat uit een serie van elf en is bedoelt om voor te lezen.

De kleine Detective en het beren probleem

Laurens had een probleem, nu gebeurde dat wel vaker maar vond hij snel een oplossing. Dit probleem leek groter dan zijn andere problemen. Wat was er nu aan de hand. Laurens had iets met het word Beer gelezen die hij nog nooit in een boek of in een dierentuin was tegen gekomen. Dus wilde hij alles over die beer weten. Pappa en Mamma er mee lastig vallen wilde hij niet, dus besloot hij naar de bibliotheek te gaan. Hier vond hij verschillende boeken over beren. Thuis begon hij te lezen en bekeek de plaatjes. Veel beren kende hij wel, zo leefde een ijsbeer in het koude noorden. Een grizzlybeer leefde in noord Amerika. Een koala beertje leefde in de bamboe bossen in Japan. Zo waren er verschillende beren die in het circus hun kunstjes deden. En van al die beren was er wel één of meer in de dierentuin. Maar zijn beer stond niet in de boeken. Welk boek hij ook bekeek, het was niet te ontdekken. Mamma zag dat hij ergens mee zat en vroeg of ze hem misschien kon helpen. "Als ik er niet uit kom wel, maar ik ben nog niet zo ver. gaf hij als antwoord. Zeven boeken had hij al gelezen maar zijn beer stond er niet in. Op een avond toen ze aan tafel zaten, vroeg Pappa, die al een paar dagen in de gaten had dat Laurens een probleem had waar hij niet uit kon komen. "wat is er aan de hand"?. "O, niets," zei Laurens. Mamma zei, "Laurens is volgens mij een beer kwijt, hij is al een paar dagen aan het lezen in boeken over beren". "Is die beer verdwenen of bestaat hij gewoon niet meer". vroeg Pappa. "Ik weet het niet, ik kijk dadelijk nog even in het woordenboek". Ze lieten hem verder met rust. Na het eten ging hij naar de grote boekenkast, daar stond een complete encyclopedie. Hierin had hij al vaker iets opgezocht. Bij de letter P begon hij te zoeken en had zijn beer al snel gevonden. Toen hij las moest hij hard lachen. Pappa en Mamma keken hem aan. Het is helemaal geen dier die beer van mij. Het is een woord dat gebruikt wordt als er nieuwe dingen aan de mensen worden gegeven. Het is dan een verpakking met één of twee dingen om door de mensen te laten gebruiken en te kijken of ze het willen hebben. Op die verpakking staat dan, "pro-Beer verpakking". Dat was nu de beer die Laurens zocht. Pro-Beer.

 

JOH.

Anna.

Het verhaal 'Anna' Is ontstaan omdat ik hoorde zeggen door iemand 'Dat kan ik niet'.

Het begon in Spanje waar een meisje na een ongeval kreupel liep en een vergroeid been had.

Zij leerde makkelijk en las veel over geneeskunst. Op een dag ontdekte zij dat er in Nederland een dokter was die haar misschien kon helpen. Aan haar moeder kon zij niets vragen omdat die veel dronk. Dus maakte zij samen met de bakker een plan waarmee zij een paard redde en voor haar zelf aan een grote reis begon vol avontuur en spanning. In Nederland werd zij inderdaad geholpen en verenigd met haar vader die als gastarbeider in Nederland werkte.

 

JOH.

 

De sledehond.

 

Het verhaal van de sledehond is ontstaan na een artikel in de krant over slede honden die verwaarloos werden achter gelaten om te sterven. Zij voldeden niet meer aan de eisen van de boeren en werden in de bossen wast gebonden in de kou en bewaakt door enkele ruwe gasten. De beesten kregen maar weinig te eten en te drinken. Er was een Jongen Michiel, Twaalf jaar oud die het lot van de honden aantrok en alles in het werk stelde om de dieren te redden. Hij vroeg hulp aan een journalist, deze wilde wel helpen maar haakte later toch af. Dus ging hij zelf aan de gang met gevaar voor hem en zijn hond. Maar de vindingrijkheid van de jongen hielp hem en zo ontstond het opvang centrum. 

"DE SLEDEHOND"

JOH.